top of page

מסכות וכפפות...

שנים יצאתי ליום העבודה שלי חמושה במסכות וכפפות...

האמנתי שמה שיש בפנים, שהאמת שלי לא מספיק טובה... שצריך לשדר פסאדה של ׳כל יכולה׳, אחת שאף פעם לא טועה, שיודעת תמיד מה נכון...

כן, זה הצליח, אבל בערבון מוגבל... שילמתי מחירים,

והמחיר המרכזי

היה מחיר ההסתרה - המחיר שבו אני לא יכולה להופיע בדיוק מי שאני, הייתי צריכה לשחק משחק, להפעיל שרירים... הייתי קמה בבוקר, לובשת את חליפות השרד ויוצאת ליום העבודה, ובערב חוזרת מרוקנת...

מתי הבנתי שאני עושה שינוי?

ביום שהפסקתי לתת כוח לאחיזת עיניים, ביום שהסתכלתי במראה והתחלתי להתייחס לעצמי באמת -

גיליתי שאפשר להרפות ולצאת לעולם עם אמת בלתי מתפשרת, וגיליתי שזה עובד! שלטווח הארוך זה משתלם!

היום, אחרי עבודה עם אלפי אנשים בארגונים ובעסקים, אני יודעת שזה נכון, שזה מרגיע, שזה יוצר נינוחות ושקט פנימי שמאפשרים הצלחה ממקום יותר עמוק וגבוה.

בסדנה שאני מעבירה ״על אמת ונינוחות בעסקים ובניהול״

נתחבר אל האמת שלנו - אל ה dna הפנימי והעמוק שלנו. ננקה את הנקודות העיוורות שהשתלטו על חיינו והכתיבו את פעולותינו.

ניזכר מי אנחנו באמת, נראה איך כשפועלים משם נפתח מנעד חדש של אפשרויות שלא האמנו שהן קיימות.

רוצה גם?

מזמינה אותך לסדנה

״על אמת ונינוחות בעסקים ובניהול״

פרטים: רינה קדרון 054-4773706

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page