top of page

לאורך שנות עבודתי עם אנשים ומנהלים למדתי, שמה שעובד באופן העמוק ביותר היא ידיעה בלתי מתפשרת שהאדם יודע הכי טוב מה טוב עבורו.

 

אין באמתחתי נוסחת קסמים שאומרת ׳אני יודעת עבורך - כך תעשה ותצליח׳.

ראיתי שמה שמשותף לאנשים בכלל - בין בחיים האישיים ובין בקריירה ובניהול - הוא שיש לנו ׳מסכים בלתי נראים׳ שמנהלים  את דרך התגובה שלנו, בולמים את דרך הראיה הפנימית שלנו, ומובילים אותנו לאופן שבו אנחנו מתנהלים בחיים ויוצרים תוצאות.

התוצאות בהרבה מקרים מתסכלות...

כדי לייצר הלימה בין הרצון העמוק שלנו ומציאות חיינו, חשוב שנכיר את עצמינו היכרות עמוקה - היכרות שמאפשרת הבנה פנימית ודרך חדשה של תגובה. ברגע שיש הלימה התרומה הייחודית שלנו לעולם מתבטאת ממקום נינוח וחופשי.

מצאתי שהדרך לפתוח ערוצים פנימה ולהעלות את דרגות החופש היא דרך של הקשבה, הקשבה והיכרות של האדם של האדם את עצמו ואת הסובב אותו - עצם ההקשבה פותחת אפשרויות תגובה חדשות ומציאות חדשה ורצויה יותר מבחירה מודעת.

ואני נמצאת כדי להקשיב, כדי לחשוב ביחד.

תהליך העבודה נעשה בדרך של שיחות, של שאלות, של הקשבה לגוף ולמילים שנאמרות ושלא נאמרות.

המטרה שלי היא לאפשר לאדם באשר הוא, להיות ער וחופשי יותר, יצירתי ומשמעותי יותר כלפי עצמו וכלפי הסביבה בה הוא חי ומשפיע.

בכך מתאפשרות התוצאות הבאות:

- האדם חי בוחר ופועל מתוך רצון חופשי, רצון שמבטא את המאוויים הפנימיים שלו הן ברמה האישית והן ברמה  המקצועית.

- מעגל הלחצים שניהל אותו עד כה הופך להיות זכרון רחוק...

- הוא מנהל את הזמן שלו באופן שתואם יותר את צרכיו האישיים והמשפחתיים.

- הוא מוביל את הקריירה והארגון/העסק בו הוא פועל מתוך תשוקה והשראה.

- הוא חופשי להחליט אם להיות שכיר או עצמאי ולממש את הרצון העמוק שלו בדרך שמיטיבה עימו.

- והוא יודע שאפשר אחרת!

bottom of page