top of page

האם לפגישת יעוץ אחת יש ערך?... ׳זבנג וגמרנו׳?...

כמי עובדת עם מנהלים על דילמות וסוגיות מקצועיות, אני רגילה לעבוד ברצף של מפגשים עד שמתחילים לראות תוצאות מעשיות בשטח.

השבוע קבלתי מייל מפתיע מקנדה –

בתרגום חופשי:

׳הי רינה, קבלתי עליך המלצות חמות מ... היא סיפרה לי על דרך העבודה שלך, חשבתי שזו יכולה להיות מתנה נפלאה לחבר טוב שלי – סשן אתך – הוא מתמודד כרגע עם החלטות משמעותיות שהוא צריך לקבל גם במישור המקצועי וגם המישור האישי...׳

ציפיות די גבוהות משיחה חד פעמית חשבתי לעצמי...

יחד עם זאת, הרהרתי, לפעמים זה עובד:

נזכרתי שאותה ממליצה הפנתה אלי בעבר בחורה מאיטליה שהתמודדה עם השאלה האם לעשות רילוקיישן - החלטה שמן הסתם תשפיע על חייה באופן גורף, הן במישור האישי והזוגי והן במישור המקצועי. היתה לנו שיחה אחת, לא שמעתי ממנה חודשים ארוכים... ואז היא מתקשרת ומספרת לי בשמחה כמה השיחה עזרה לה. ההחלטה על המעבר התבררה כנכונה בכל המובנים, גם האישי וגם המקצועי, חייה נמצאים במקום נפלא – ממש מה שרצתה וחלמה ולא האמינה שזה אפשרי...

האמנם?!... זה רק מהשיחה? בטוח שלא – אבל כך היא הרגישה!

היה כנראה משהו בשיחה שתמך בה מאד.

שיחה של אדם בינו לבין עצמו בנוכחות אדם נוסף, מה שמתפרש אצלו כקבלת אישור מבחוץ לעשות את מה שהוא חושש, וזה עובד.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page