top of page

היא התקשרה ואמרה: ״עכשיו!!! אם לא אני פורשת!!!״


מנכ״לית בעסק משפחתי - מנהלת את אביה, אחיה, דודים, דודות ובניהם - דמיינו לעצמכם!...

צריך ללכת על ביצים, להיזהר לא לפגוע, לא להעליב, חלילה להתנהג בחוסר כבוד... ״אלה הדודים שלי! איך אני יכולה להעיר להם?...״

לא פשוט בכלל...

ואני מצידי - את ההבטחה נתתי - אני מומחית ליצירת שלום בעסקים משפחתיים, אני יודעת להביא עסק כזה למצב ששומרים בו גם על העסק וגם על המשפחה - ועכשיו תוכיחי!

לוקחת נשימה ועוד נשימה כדי לייצר מרחב לפתרונות שיצופו ויעלו...

- זה מתנגד לבזבוזי כספים

- זה רוצה להשקיע ולהצעיד את העסק קדימה

יחד באחוות אחים הם שומרים אחד על השני לא ליפול - אם זה נכנס לחובות, השני מכסה - אבל זוכר... ושומר בבטן...

בני הדודוים הצעירים בוחנים מה יהיה המצב כשדור הצעירים יפרוש - מי יקבל את התפקידים הנחשקים? מי מסוגל להתמודד עם התפקידים?

מי יותר מוכשר? מי יותר אמין? על מי ניתן ליסמוך?

מי לוקח אחריות ונשאר לנהל במשרדים? מי יוצא לשטח?

והיצרים בוערים ומודחקים - נזהרים... רק לשמור על המשפחה... עדיף לשתוק...

ואני שואלת - איך פותחים את הפיות?

איך לומדים שאפשר להגיד דברים נוקבים בלי לפגוע?

יש רגעים שבירים, יש משברים בהם המשפחה גועשת ורועשת ואח״כ - שקט מדוד, בוחן, זהיר...

אני מכילה, נושמת, הולכת על חבל דק, שוקלת, מתכננת - זה משתף פעולה, השני מעדיף ליצפות בשקט מהצד.

פגישה ועוד פגישה ולאט לאט הקשרים נפרמים, לאט לאט מגלים שאפשר להגיד ולא לשתוק, שזה מנקה, שזה מחזק, שזה פותח אפשרויות חדשות...

מרתק!!!

אני אוהבת את מה שאני עושה :)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page